Zesde Leesboekje M B Hoogeveen Artikelnummer: 148

1,50

Zesde Leesboekje M B Hoogeveen
Door Jan Ligthart en H Scheepstra verzorgt door Gilles van Hees
Geïllustreerd door C Jetses
Uitgegeven door J B Wolters Groningen Djakarta
1951
Tiende druk
Harde kaft
Verkeurd maar mooi oud