Vijfde Leesboekje M B Hoogeveen Artikelnummer: 149

3,00

Vijfde Leesboekje M B Hoogeveen
Door Jan Ligthart en H Scheepstra verzorgt door Gilles van Hees
Geïllustreerd door C Jetses
Uitgegeven door J B Wolters Groningen Batavia
1950
Tiende druk
Harde kaft