Zesde Leesboekje M B Hoogeveen Artikelnummer: 165

3,00

Zesde Leesboekje M B Hoogeveen
Door Jan Ligthart en H Scheepstra
Geïllustreerd door C Jetses
Nieuwe uitgave met spelling 1934
Uitgegeven door J B Wolters Groningen Batavia
1934
Tweede druk