Vijfde Leesboekje M B Hoogeveen. Sorry verkocht!

3,00

Vijfde Leesboekje M B Hoogeveen
Door Jan Ligthart en H Scheepstra verzorgt door Gilles van Hees
Geïllustreerd door C Jetses
Uitgegeven door J B Wolters Groningen Djakarta
1952
Elfde druk

Uitverkocht