Van kindertaal tot moedertaal. vierde leesboekje.Artikelnummer: 240

2,50

Van kindertaal tot moedertaal. derde leesboekje.Van F Evers en R Kuitert. Uitgegeven door Wolters-Batavia 1940

In 1934 verscheen de methode “Van Kindertaal tot Moedertaal” van F .Evers, R. Kuitert en I. van der Velde. Dit was een taal-leesmethode. Ze omvatte het gehele taalonderwijs in de lagere school, van het eerste tot het zevende leerjaar. Het eerste deel van de methode bestond uit een methode voor aanvankelijk leesonderwijs en de deeltjes vanaf klas 2 t/m 7 bevatten taalonderwijs. Het aanvankelijk leesonderwijs ging uit van de ‘globaalmethode’. Het uitgangspunt wordt in de handleiding als volgt omschreven: ‘het gedachte-geheel zoals dat door een zin wordt uitgedrukt, de gedachte dus leidster te maken, waardoor van te voren een natuurlijke toon verzekerd is.’ Het lezen wordt hier de natuurlijke voortzetting van het spreken uit de levende spreek-denk-situatie. De methode gaat uit van globaalwoorden en globaalzinnen. Men begon met betekenisvolle gehelen, voordat men de woorden en zinnen ging analiseren. Zoals gezegd werden globaalmethoden gebruikt vanaf de jaren dertig tot in de jaren zestig; de normaalwoorden-methoden zijn veel ouder en hebben zich altijd weten te handhaven naast de globaalmethoden.